Kuni 70% väiksem ajakulu ja täiuslik töökvaliteet

Maxolen hooldusvahendid aitavad Teil võita igal tööetapil kalleid minuteid ja kuu lõikes kokku tööpäevi. Töömahukal poleerimisel ja lakihooldus tööetapil saab kokku hoida mitmeid tunde ühe sõiduki kohta. Jõua rohkem ja teeni rohkem, ilma kvaliteedi arvelt kompromisse tegemata.

Kõik tööd 10 hooldusvahendiga

Maxolen hooldusvahendid on universaalsed ja väikese kuluga, 1 aine on mitmeks erinevaks otstarbeks. Kõik põhitööd saab tehtud 10 Maxolen hooldusvahendiga. Vähem aineid süsteemis tähendab paremat ülevaadet, tööohutust, kiiret väljaõpet ja loomulikult väiksemaid kulusid. Tööta universaalselt, kokkuhoidlikult ja kasumlikult.

Madal lenduvus ja säästlikkus

Maxolen hooldusvahendid on valmistatud maksimaalset võimalikku ohutust silmaspidades ja on säästlikud puhastatavatele pindadele. Madal lenduvus vähendab töötaja kokkupuudet ainetega. Hooldusvahendite ohtlike ainete sisaldus on viidud miinimumini. Tööta säästes pindasid ja keskkonda.

Nr. 1 roheline hooldussüsteem

Kasvata tootlikkust, müü sõiduk kiiremini ja saavuta kõrgem müügihind! Edu ei määra ainult üksik toode, vaid kogu süsteemi kvaliteet. Üks ja kindel Maxolen hooldussüsteem annab kontrolli ja ülevaate valdkonna juhile, kindlustab stabiilsuse hooldusspetsialistile, tagab rahulolu kliendile ja on kasumlik ettevõttele. Tutvu Maxolen hooldussüsteemi eelistega ja taga edumaa rohelise hooldusega:

Kindel tööaeg

Aitab teenuseid kujundada

Kahandab üle- ja alabroneerimist ja aitab püsida töögraafikus

Võimaldab õiglast kontrolli hooldusspetsialisti tööle kuluva aja üle

Üks arusaam kogu kollektiivis vähendab pingeid ja erimeelsusi ning personali voolavust

Ühtlustab mitme hooldusspetsialisti töökvaliteeti

Ühtlustab töökvaliteeti filiaalides ja võimaldab töötajaid asendada filiaalide vahel

Eeldus tööde internetipõhiseks broneerimiseks

Kindel tööprotsess

Parandab töö efektiivsust

Välistab võimaluse sõidukit rikkuda

Parandab tööohutust

Võimaldab säästlikku majandamist

Võimaldab kontrolli puhastusteenindaja töökvaliteedi üle

Vähendab erimeelsusi ja personali voolavust

Süsteemi kiire ja lihtne juurutamine ettevõttes

Uue töötaja kiire väljaõpe ja töökvaliteedi kiire ühtlustamine

Ühtlustab töökvaliteeti filiaalides ja võimaldab töötajaid asendada filiaalide vahel

Ühe ja stabiilse kvaliteedi pakkumine kliendile kõigis filiaalides

Eeldus tööde internetipõhiseks broneerimiseks

Kindlad ained ja tarvikud

Alati ühesugune kiire toime ja oodatud kvaliteetne töötulemus

Võit transpordi-, pakendi-, tootehindades ja tarnekiiruses

Kontollitav väike ainekulu tänu kindlale satabiilsele kontsentratsioonile

Kokkuhoid pakendijäätmete tagastamisvõimalusest

Lihtne ja ajasäästlik haldus ja põhjalik ülevaade kuludest

Efektiivsed ja pikaajaliselt vastupidavad tarvikud ja tööriistad

Professionaalne ja põhjalik koolitus ja tootetugi kogu meeskonnale

Ainete samaaegsel kasutamisel ei teki ohtlikke ühendeid

Kokkuhoid vee saastetasude arvelt

Ühtlane kvaliteet kõigis filiaalides

Maksimaalne võimalik pinnasäästlikkus

Maksimaalne võimalik keskkonnasäästlikkus

Kindel ja kõrge tööohutus

Eestikeelsed etiketid, kasutusjuhendid ja ohutuslehed on vastavuses Euroopa Kemikaaliameti REACH määrusega

Ühekordne ohtude hindamine, riskianalüüs ja tööohutuskoolitus kõigile spetsialistidele ja kõikides filiaalides hoiab kokku aega ja raha

Vähem ohtlikke aineid