Kõrgem tase

hoolduses

LÄBI AUTOETTEVALMISTUS KOOLITUSE

Poleerimine, keemiline puhastus ja autopesu süsteemiga
Parima tulemuse sõiduki puhastus- ja hooldustöödel saavutad süsteemselt lähenedes. Maxolen süsteemiga tööstuslik lähenemine optimeerib tööaja, vähendab erimeelsusi kollektiivis ja tõstab teenuse kasumlikkust. Kindlad tööprotsessid parandavad tööohutust ja on eelduseks stabiilselt kõrgele töökvaliteedile. Kindlad ained ja tarvikud võimaldavad säästa tänu universaalsusele, väikesele kulule ja kiirele toimele. Töö- ja kemikaaliriske saab hinnata pikaajaliselt, mis hoiab kokku aega ja raha.

Kõrgem tase

hoolduses

LÄBI AUTOETTEVALMISTUS KOOLITUSE

Poleerimine, keemiline puhastus ja autopesu süsteemiga
Parima tulemuse sõiduki puhastus- ja hooldustöödel saavutad süsteemselt lähenedes. Maxolen süsteemiga tööstuslik lähenemine optimeerib tööaja, vähendab erimeelsusi kollektiivis ja tõstab teenuse kasumlikkust. Kindlad tööprotsessid parandavad tööohutust ja on eelduseks stabiilselt kõrgele töökvaliteedile. Kindlad ained ja tarvikud võimaldavad säästa tänu universaalsusele, väikesele kulule ja kiirele toimele. Töö- ja kemikaaliriske saab hinnata pikaajaliselt, mis hoiab kokku aega ja raha.

Baaskursus

AUTOETTEVALMISTUS SPETSIALISTILE

Algajast professionaalini
Hoolduskursusel õpetame kuidas sõidukit kiiresti ja süsteemselt puhastada ja müügiks ettevalmistada ning saavutada hooldatud pinnad, mis on kaitstud ja säilivad pikaajaliselt uueväärilisena. Kursusel arutame läbi kõik töölõigud alates sõiduki ettevalmistusest, salongihooldusest, poleerimisest ja värvihooldusest kuni lõppviimistluse ja järelkontrollini. Teadmised rakendame samaaegselt praktikasse. Koolituse põhipritsiip on efektiivsus ja optimaalne majandamine. Koolituse eesmärk on, et iga osavõtja oskaks meie juhiste alusel iseseisvalt sõidukeid täielikult hooldada lähenedes süsteemaatiliselt, tööohust silmas pidades, optimaalse tööaja ja ainekuluga, mis vastaks tööandja ja kliendi ootustele.

Baaskursus

AUTOETTEVALMISTUS SPETSIALISTILE

Algajast professionaalini
Hoolduskursusel õpetame kuidas sõidukit kiiresti ja süsteemselt puhastada ja müügiks ettevalmistada, et saavutada hooldatud pinnad, mis on kaitstud ja säilivad pikaajaliselt uueväärilisena. Kursusel arutame läbi kõik töölõigud alates sõiduki ettevalmistusest, salongihooldusest, poleerimisest ja värvihooldusest kuni lõppviimistluse ja järelkontrollini. Teadmised rakendame samaaegselt praktikasse. Koolituse põhipritsiip on efektiivsus ja optimaalne majandamine. Koolituse eesmärk on, et iga osavõtja oskaks meie juhiste alusel iseseisvalt sõidukeid täielikult hooldada lähenedes süsteemselt, tööohust silmas pidades, optimaalse tööaja ja ainekuluga, mis vastaks tööandja ja kliendi ootustele.

Registreeri

koolitusele

KUNI 3 OSALEJAT, 7,5H, 899€

Käsitletavad teemad
Leotus ja pesu, salongi ja kerehooldus:
eesmärk ja ootused
mustus, kemikaalid, vesi
koristustarvikud ja töökeskkond
kemikaaliohutus
praktilised töövõtted
Poleerimine ja lakihooldus:
eesmärk ja ootused
laki ja värvipinna ehitus, omadused ja vigastused
lakihooldusvahendid, tarvikud ja seadmed ning nende omadused
tööohutus
praktilised töövõtted

Registreeri

koolitusele

KUNI 3 OSALEJAT, 7,5H, 899€

Käsitletavad teemad
Leotus ja pesu, salongi ja kerehooldus:
eesmärk ja ootused
mustus, kemikaalid, vesi
koristustarvikud ja töökeskkond
kemikaaliohutus
praktilised töövõtted
Poleerimine ja lakihooldus:
eesmärk ja ootused
laki ja värvipinna ehitus, omadused ja vigastused
lakihooldusvahendid, tarvikud ja seadmed ning nende omadused
tööohutus
praktilised töövõtted