Veebipoe maxolen.ee (edaspidi Veebipood) omanik on Maxolen Eesti OÜ (registrikood 12054544), asukohaga Tähe 106a 50107 Tartu.
Veebipoe üldtingimused kehtivad kõigile ettevõtetele ja isikutele (edaspidi Ostja), kes soovivad tooteid soetada maxolen.ee veebipoodi kasutades.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad veebipoest kaupade ostmisel. Veebipoes müüdavad kaubad on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Ohutusalane info, teave toksilisuse kohta, isikukaitse teave, füüsikalised ja keemilised andmed nagu ka eeskirjad ja koostisosad on ohutuskaardil. Enne kasutamist tutvu toote ohutuskaardiga. Ohutuskaardi saab alla laadida toote kirjelduses olevalt lingilt või veebiaadressilt maxolen.ee/ohutuskaardid

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

Teave kauba kohta on esitatud veebipoes vahetult kauba juures. Kauba juures olev pilt on illustratiivne ja võib erineda kauba tegelikust värvist, pakendist ja märgistusest välja arvatud kauba tehnilist ja funktsionaalsust kujutav osa.

Veebipoel on õigus muuta igal ajal veebipoes kuvatavaid toodete hindu vastavalt vajadusele sellest ette teatamata. Kui veebipoes on hind muudetud/muutunud pärast ostja poolt tellimuse esitamist ja tasumist, siis kohustub veebipood tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi.

Tellimuse vormistamisega kinnitab ostja, et on nõus veebipoe müügitingimustega ning kohustub neid täitma. Tellimuse vormistamisel on ostja kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/alev/alevik/küla, maakond), kontakttelefon ning e-posti aadress ning teised nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis.

Juhul kui ostja ja toote saaja aadressid on erinevad, peab ostja esitama ka andmed saaja kohta. Juhul kui ostja esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud, ei garanteeri veebipood toote tellimuse nõuetekohast täitmist ja kauba sihtkohta tarnimist. Võimaluse korral võtab veebipood ostjaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

Tellitud toodete hinnale lisandub kohaletoimetamise tasu vastavalt ostja poolt valitud kohaletoimetamise viisile. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest veebipoe arvelduskontole.

Ostjal on võimalik tellimuse eest tasuda pangaülekandega veebipoe arveldusarvele. Ülekandega tasumiseks vajalikud rekvisiidid kuvatakse ekraanil ja leiate e-kirjaga saabunud tellimuse kinnituselt. Tellimuse tasumistähtaeg on 3 tööpäeva. Tellimus tühistatakse tasumistähtaja ületamisel. Tasumise järel saadab veebipood arve ostja e-posti aadressile ja väljastab kauba ostja poolt tellimuses valitud tarneviisil.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Kohaletoimetamine

Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Rootsi.

Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

Tarneajad sõltuvad kauba olemasolust veebipoe või veebipoe partnerite laos.
Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 2-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Väljaspool Eestis toimub kohaletoimetamine 4-14 tööpäeva jooksul. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

Veebipoel on õigus vajadusel kasutada ostja poolt valitud saatmisviisist erinevat saatmisviisi, kui selleks on vajadus. Veebipood ei vastuta toote kohaletoimetamise viibimise eest.

Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul [olenevalt toodetest ei pruugi ostjal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama võlaõigusseaduse § 53 lg-s 4 loetletud tingimustele].

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

Tagastatavad tooted peavad olema avamata originaalpakendis koos kasutusjuhendite ja muu dokumentatsiooniga. Tagastatava tootega peab kaasa saatma originaalarve.Juhul, kui ostja poolt tagastatud toode on kasutatud, on veebipoel õigus tagasimaksest keelduda.

Dokumentide ja toote kontrollimise järel saadab veebipood ostjale tühistamise teate koos kreeditarvega (maha arvatakse saatmisega seotud kulud).Veebipood tagastab ostjale tagastatud toodete eest tasutud summa (va toodete saatmise kulud) hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate ja toote saamisest arvates.

Ostjale vastu tulles pakub veebipood võimalust toode ümber vahetada mõne muu toote vastu. Lisanduvad kulud kannab ostja.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus ja saata see veebipoe e-posti aadressile hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Tagastamise avalduses peab ostja näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. Sularaha tagasimakseid veebipood ei teosta.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Juhul kui ostja taganeb tellimusest, kohustub ta tagastama kasutamata ning kahjustamata tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 7 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse esitamisest arvates.

Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui ostja on sõnaselgelt valinud veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Veebipoel on õigus tühistada tellimus osaliselt või täies ulatuses juhul kui tellitud toode on lähetamise ajahetkeks läbimüüdud või osutunud praagiks. Selleks võtab veebipood ostjaga ühendust 5 tööpäeva jooksul e-posti või telefoni teel ja teavitab ostjat tekkinud probleemist. Tagastamisele kuuluv summa kantkse veebipoe poolt ostja määratud arveldusarvele täies ulatuses või vastavalt kokkuleppele Kliendiga (asendustoode, osaline tasumine vms).

Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@maxolen.ee või helistada telefonil: 5270297.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale. Veebipoes müüdavad tooted on ainult professionaalseks kasutamiseks ja Veebipood ei vastuta müüdud toodete kasutamisest tulenevate võimalike varaliste kahjude eest ja võimalike terviserikete eest ostjale või kolmandatele isikutele. Kasutamisest tulenevate võimalike varaliste kahjude eest ja võimalike terviserikete eest ostjale või kolmandale isikule vastutab ostja.

Kui veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest veebipood vastutab, parandab või asendab veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.