Maxolen hooldussüsteem on registreeritud vastavalt Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) poolt kehtestatud REACH (Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine) määrusele. Klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine toimub (CLP) määruse (EÜ) nr 1272/2008 alusel.

Maxolen Eesti OÜ poolt imporditavad ja turustatavad, registreeringut omavad, kemikaalid leiate siit.

Ostukorv

Back to Top